Ing. Miloš Vymazal: Doba květu: září

V

Verbascum densiflorum - divizna velkokvětá
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská
Verbascum lychnitis - divizna knotovitá
Verbascum nigrum - divizna černá
Verbascum phlomoides - divizna sápovitá
Verbascum thapsus - divizna malokvětá
Verbascum densiflorum - divizna velkokvětá

Verbascum densiflorum - divizna velkokvětá

Verbascum chaixii subsp austriacum - divizna jižní rakouská - květy

Verbascum chaixii subsp austriacum - divizna jižní rakouská - květy


Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý
Veronica catenata - rozrazil pobřežní
Veronica maritima - rozrazil dlouholistý
Veronica opaca - rozrazil matný
Veronica orchidea - rozrazil vstavačovitý
Veronica peregrina - rozrazil cizí
Veronica persica - rozrazil perský
Veronica polita - rozrazil lesklý
Veronica scutellata - rozrazil štítkovitý
Veronica spicata - rozrazil klasnatý
Veronica subsessilis - rozrazil přisedlý
Veronica catenata - rozrazil pobřežní - květ

Veronica catenata - rozrazil pobřežní - květ

Veronica maritima - rozrazil dlouholistý

Veronica maritima - rozrazil dlouholistý


Vicia angustifolia - vikev úzkolistá
Vicia cracca - vikev ptačí
Vicia angustifolia - vikev úzkolistá

Vicia angustifolia - vikev úzkolistá

Vicia cracca - vikev ptačí

Vicia cracca - vikev ptačí


Vinca minor - barvínek menší
Vinca minor - barvínek menší

Vinca minor - barvínek menší


Viola lutea subsp. sudetica - violka žlutá sudetská
Viola tricolor subsp. polychroma - violka trojbarevná různobarevná
Viola x wittrockiana - maceška zahradní
Viola lutea subsp sudetica - violka žlutá sudetská - květy

Viola lutea subsp sudetica - violka žlutá sudetská - květy

Viola tricolor subsp polychroma - violka trojbarevná různobarevná

Viola tricolor subsp polychroma - violka trojbarevná různobarevná


Vulpia myuros - mrvka myší ocásek