cz
Ostřice pískomilná (Carex pseudobrizoides)
Ostřice pískomilná (Carex pseudobrizoides)