Zdena Nováková: Pryšec obecný - Euphorbia esula
Synonyma: Tithymalus esula
Další názvy: bradaviční koření, čertovo mléko, žabí mléč, žabí mléko
Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

Barva květů: barva květů zelená
Doba kvetení: doba kvetení červendoba kvetení červenec

Pryšec obecný je vytrvalá, lysá, řídce trsnatá bylina vyrůstající z tenkého rozvětveného oddenku. Oblé přímé lodyhy dorůstající do výše 40 až 70 cm se v úžlabí listů silně větví. Střídavě vyrůstající listy jsou přisedlé, úzce obkopinaté, celokrajné a jen u tupě špičatého vrcholu jemně pilovité. Bývají dlouhé 4 až 6 cm a široké 3 až 6 mm, spodní jsou rozestálé a horní vzpřímené.

Lodyha a její odbočky v horní části lodyhy nesou cyathia tvořící květenství, mnohoramenný lichookolík s 10 až 18 větvemi, které se mohou i dvojnásobně vidličnatě větvit. Špičaté podpůrné listeny jsou podlouhlé trojboké a na vrcholu mají ostrou špičku. Srdčité zákrovní listence jsou široce trojboké až ledvinovité a jsou širší než delší. V období po odkvětu jejich zlatožlutě zbarvení zčervená a žlutavé nektarové žlázky zhnědnou. Rostlina kvete v červnu až srpnu. Plody jsou třípouzdré kulovité tobolky, asi 3 mm velké. Obsahují tři hladká, šedohnědá, okrouhle vejčitá, asi 2 mm dlouhá semena se žlutým masíčkem.

Zdroj textu Wikipedie
cz
Pryšec chvojka (Euphorbia esula)
Pryšec chvojka (Euphorbia esula)
cz
Pryšec obecný (Euphorbia esula)
Pryšec obecný (Euphorbia esula)
cz
Pryšec obecný (Euphorbia esula)
Pryšec obecný (Euphorbia esula)
cz
Pryšec obecný (Euphorbia esula)
Pryšec obecný (Euphorbia esula)
cz
Pryšec obecný (Euphorbia esula)
Pryšec obecný (Euphorbia esula)