Zákonem chráněné rostliny

Planě rostoucí rostliny jsou obecně chráněné zákonem (Zákon 114/1992Sb., , o ochraně přírody a krajiny). Druhy rostlin mající zvláštní ochranu dle zákona se dělí do tří stupňů odpovídajících míře ohrožení.
Fotogalerie TémaOdpovědi | Zobrazení Poslední příspěvek
7 | 02552 x ! Silně ohrožené rostliny od Miloš Vymazal
§2 (§S) druh silně ohrožený (V-Z) Viola ambigua - violka obojaká Viola lutea - violka žlutá Viola pumila - violka nízká Viola stagnina - violka slatinná Woodsia ilvensis - kapradina skalní …
08.06. 2019 21:34:56 od Miloš Vymazal
7 | 02412 x ! Kriticky ohrožené rostliny od Miloš Vymazal
§1 (§K) druh kriticky ohrožený (V-Z) Veratrum nigrum - kýchavice černá Verbascum speciosum - divizna ozdobná Veronica bellidioides - rozrazil chudobkovitý Veronica scardica - rozrazil slanistný Vicia oreophila - vikev horomilná Vignea dioica …
08.06. 2019 21:41:03 od Miloš Vymazal
7 | 02556 x ! Ohrožené rostliny od Miloš Vymazal
§3 (§O) druh ohrožený (V-Z) Veratrum album - kýchavice bílá Verbascum phoeniceum - divizna brunátná Vignea davalliana - tuřice (ostřice) Davallova Vignea pulicaris - tuřice (ostřice) blešní …
08.06. 2019 21:51:02 od Miloš Vymazal